مقالات و نسخه های درمانی

آب مروارید

درطب سنتی برای اکثر بیماریهایی که امروزه جراحی می شوند درمان بدون جراحی دارد.آب مروارید هم جزو همین بیماریهاست که قابل درمان است...