مقالات و نسخه های درمانی

افتادگی رحم

افتادگی رحم درمان ساده ای در طب سنتی ایران دارد که هیچ نیازی به عمل جراحی و گاهی برداشتن رحم نیست....