مقالات و نسخه های درمانی

تهوع بارداری

این مشکل به اختلالات مزاجی فرد و یا مشکلاتی در کبد مربوط میشود و درمان آن از نظر استاد عبداللهی...