مقالات و نسخه های درمانی

انواع ریزش مو و درمان آنها

درمان انواع ریزش (استاد عبداللهی): ریزشم مو و درمان آن از منظر طب سنتی اسلامی ایران: ۱: ریزش سکه ای مو که در آن یک بخشی از مو مثل یک سکه میریزد.ممکن است چند نقطه از سر یا بدن چنین ریزشی پیدا کند...