مقالات و نسخه های درمانی

اسهال

درمانهای مختلف و بسیار کاربردی : -اگر اسهال معمولی باشد و سوزش مقعد داشته باشد درمان آن کته ماست است و خوردن یک قاشق مرباخوری بارهنگ یا اس