مقالات و نسخه های درمانی

کیست کلیه

علت کیست کلیه ، بلغم رسوب کرده می باشد . و درمان آن در طب سنتی قطعی و بدون جراحی می باشد.

گزارش شبکه افق از زالو

زالو در درمان بیماران دیابتی و جلوگیری ازقطع پا،فشار خون وبسیاری از بیماریهای دیگر درمان قطعی میباشد که البته باید تحت نظر متخصص طب سنتی انجام شود