مقالات و نسخه های درمانی

گزارش شبکه افق از زالو

زالو در درمان بیماران دیابتی و جلوگیری ازقطع پا،فشار خون وبسیاری از بیماریهای دیگر درمان قطعی میباشد که البته باید تحت نظر متخصص طب سنتی انجام شود