مقالات و نسخه های درمانی

زالودذمانی در دنیای مدرن

امروزه زالودرمانی مورد تایید معتبرترین مراکز درمانی جهان است و کاربردهایی همچن زیبایی،درمان گرفتگی های عروق و نارسایی خون به علت غلظت خون،عفونتها و.... دارد