مقالات و نسخه های درمانی

التهابات خوشخیم پروستات

علت غلبه بلغم در پروستات معمولا به علت سوزش صفرا در مجاری ادراری می باشد که سوزش باعث جذب رطوبت توسط سیستم دفاعی بدن برای رفع سوزش به صورت اوتوماتیک می شود و در برخی موارد از سردی و رطوبت زیاد است.