مقالات و نسخه های درمانی

درمان قطعی چاقی(تضمینی)

در طب سنتی سه نوع چاقی داریم: چاقی لحمی یا گوشتی که دموی ها دارند که این نوع عضلانی میباشد نه از چربی. نوع دیگر بلغمی میباشد که ...