مقالات و نسخه های درمانی

گل قند

آشنایی با معجون گلقند : گل قند ترکیب گلبرگ تازه گل محمدی ، عسل و شکر است که طبيعت گرم و تر دارد.