مقالات و نسخه های درمانی

ناباروری را فراموش کنید

برای بچه دار شدن و طلب فرزند (مجرب) با این روش نا امیدان به بارداری که تمام راه های مختلف را طی کرده اند خوشبختانه بچه دار شدند. در کنار انجام اصلاح تغذیه و مزاج (باید مراجعه داشته باشید جهت اصلاح مزاج تن،رحم و سیستم تناسلی آقا) آیات زیر فوق العاده است زیرا به تعادل مزاجتون تاثیر ویژه ای دارد.همانطور که میدانید جملات و کلمات روی مولکولهای بدن شما اثر میگذارند و باعث تغییر در آنها میشود :