مقالات و نسخه های درمانی

سرطان

اولین کار در پیشگیری سرطان کاهش جدی سردیجات و ایجاد گرماست، با گرمیهای لطیف و ملایم که همان صفرازاها می‌باشد... ادامه در سایت.....