مقالات و نسخه های درمانی

آموزش طب سنتی به روش استاد عبداللهی (شیوه NANOA)

صاحب اجرای روشهای نوین آموزش طب سنتی به گونه ای که درک مطلب در این شیوه بسیار بالا میرود.شیوه آموزشی استاد عبداللهی روش( نانوآ )نام دارد و در کوتاه ترین زمان دانشجو میتواند در این علم حرفه ای شود....