سرکه و حجامت خار چشم استعمارگران

سرکه و حجامت خار چشم استعمارگران

‍‍ سرکه و حجامت خار چشم استعمار پزشکی

اگر خاطرات دکتر اعلم، دکتر لقمان الدوله ادهم، دکتر کوثری، دکتر نورالحکماء و دکتر ناظم الاطباء را مرور كنيد خواهيد ديد كه پس از فارغ التحصیل شدن، استاد، دیپلم فارغ التحصیلی آنها را امضاء نمی کرد.
یک روز پنج نفری نزد استاد رفتند تا به این موضوع اعتراض کنند. استاد گفت : من مخصوصاً گواهی نامه شما را صادر نکردم تا شما را جمعی ببینم. حالا اگر می خواهید مدرک شما را امضا کنم تعهد بدهید تا به محض ورود به ایران، حجامت کردن و سرکه خوردن را منع کنید آنها هم تعهد دادند.
يعني دانش آموختگان چنين دانشگاه هايي براي رونق كارشان بايد در ايران چنين كاري مي كردند.

 بجز مواردی که متخصص طب سنتی ممنوع میکنند و بجز افرادی که ناراحتی عصبی سوداوی دارند بقیه افراد میتوانند همراه باغذای چرب یک ق م سرکه طبیعی خانگی میل کنند.
   
  www.sibehayat.ir

نظر بدهید