غذاهای زود هضم ودیر هضم در طب سنتی

غذاهای زود هضم ودیر هضم در طب سنتی

‍  غذاهای زود هضم ودیر هضم در طب سنتی
@tebsonat

از دیدگاه طب سنتی از نظر سرعت هضم  غذاها به سه دسته  تقسیم می شوند.

غذاهای لطیف
غذاهایی هستند که پس از ورود به بدن به آسانی هضم شده ومورد استفاده سلولها قرار می گیرند.

 غذاهای زود هضم میتواند پر انرژی ویا کم انرژی باشد .مانند زرده تخم مرغ ،نان گندم ، سیب وانار وانواع سوپ ها.

 غذاهای غیر لطیف

غذاهای هستند که وقتی وارد بدن می شوند زمان بیشتری برای هضم وجذب نیاز دارند .
مانند گوشت گوساله ، فرآورده های گوشتی مانند سوسیس وکالباس وناگت ها ، لبنیات پر چرب وانواع سرخ کردنی ها.

 غذاهای معتدل

غذاهایی هستند که مناسب افراد دارای مزاج معتدل وفعالیت متوسط هستند مانند گوشت گوسفند وبره و...

 هر چه غذاها هضم آسانتری داشته باشد سلولها واندامهای بدن انسان ، سالمتر خواهند بود

هر چند که طب سنتی ،گیاه خواری را توصیه نمیکند ،اما گیاه خواران به خاطر استفاده از غذاهای لطیف وزود هضم اکثرا دارای درجه سلامت بیشتر هستند.

استفاده از غذاهای دیر هضم نیز نیاز می باشد ولیکن افراط در آن مغایر سلامتی خواهد بود.

از طرفی همیشه باید سعی شود که مزاج غذاهایی را که انتخاب میکنیم با مزاج بدن ما سازگاری داشته باشد .
افراد سرد مزاج، بهتر است غذاهایی با مزاج گرمتر را مصرف کنند.
افراد گرم مزاج نیز در مصرف گرمی ها افراط ننمایند.

@tebsonat

نظر بدهید