رتبه نخست مرگ و مير بر اثر مصرف مواد_مخدر

رتبه نخست مرگ و مير بر اثر مصرف مواد_مخدر

آمريكا رتبه نخست مرگ و مير بر اثر مصرف بيش از اندازه مواد_مخدر را داراست و در حالى كه تنها ۴% جمعيت جهان را دارد، ۲۷% اين مرگ و ميرها در آمريكا اتفاق مى افتد.

در سال ٢٠١٥ تعداد ٥٢٠٠٠ نفر به علت مصرف بيش از حد مواد مخدر در این کشور جان باختند.

كارشناسان دلايل متعددى در اين زمينه ذكر مى كنند از جمله ضعف شبكه امنيت اجتماعى در آمريكا، خدمات بهداشتى عمومى نامناسب،  تعداد ناكافى مراكز روان درمانى و ترک اعتياد، كاهش بودجه خدمات عمومى و درنتيجه كاهش پارک ها و تفريحات عمومى، خروج مشاغل توليدى از آمريكا و بیکاری، كاهش روحيه معنوى مردم و نداشتن هدفى عالى در زندگى و ...

نظر بدهید