گزارشی از تعرض جنسی در آمریکا

گزارشی از تعرض جنسی در آمریکا

 به گزارش خبرگزاری دویچه_وله مطالعات نشان می‌دهد که ۴۸% از دانش آموزان ۱۴ تا ۱۷ ساله آلمانی مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌اند که در اغلب موارد از جانب هم‌کلاسی‌ها بوده است؛

تقریباً یک چهارم دانش‌آموزان مورد آزار و اذیت جنسی فیزیکی و جسمی قرار گرفته بودند، مثلاً آنان را مجبور کرده بودند فردی را بر خلاف میل‌شان ببوسند و یا قربانی تماس‌های بدنی نامناسب شده بودند!

تقریباً ۱۱% از دختران و ۱/۴% از پسران اظهار داشتند که تا به حال پیش آمده که شخصی قصد تجاوز به آنها را داشته باشد و ۳% از دختران و ۰/۳ از پسران واقعاً مورد تجاوز قرار گرفته بودند. بر مبنای این مطالعه هر چه سن دختران بیشتر می‌شود احتمال تعرض جنسی به آنان بالاتر می‌رود.

طبق نتایج این مطالعه در مدارس آلمان همکلاسان و دوستان، مهم ترین عامل خشونت جنسی قلمداد می‌شوند و ۴۸% از خشونت های جنسی فیزیکی و  ۶۴% از خشونت‌های غیر فیزیکی از جانب همسالان بوده و بیش از ۵۰% در مدرسه اتفاق افتاده است.

همچنین یک چهارم دانش‌آموزان با شکلی از خشونت جنسی غیرفیزیکی مواجه شده بودند؛ مثلاً  فردی در برابر آنها از کلام جنسی استفاده کرده و یا مجبورشان کرده بودند به اندام جنسی فردی دیگر بنگرند.

 

سوال:

آیا این مسئله نشان نمیدهد که فرهنگ غرب و آمریکا بنیان خانواده ، اجتماع و جهان را مورد خطر جدی قرار داده است؟!!!!

و آیا نباید قبل از اینکه در شود فرهنگ ایرانی اصیل خودمان را بازیابی کنیم؟

هرچه به غرب نزدیکتر شدیم از نظر فرهنگی و سلامت روح و جسم ضربه بیشتری خوردیم.حال که مقلدان کشورر ما همیشه از غربیها تندرو تر بودند این برای ما زنگ خطر جدی تری است .

لطفا کمی تامل کنید

نظر بدهید