آیا این نکته عجیب را درمورد چای سیاه،سبز و سفید میدانستید؟

آیا این نکته عجیب را درمورد چای سیاه،سبز و سفید میدانستید؟

چای سیاه همان چای سبز است که با حرارت عمل آوری شده است و چای سفید , شکوفه چای و چای بنفش ، گلبرگ زعفران , که بیش از شش ماه از خشک کردنش نگذشته باشد که جزو ممنوعات تاکیدی طب سنتی میباشد که مورد تاکید استاد عبداللهی میباشد و به عقیده ایشان تا زمانی که ترک نشود مشکلات عصبی و گوارشی حل نخواهد شد

نظر بدهید