چهل حدیث طبی از امام علی ع

چهل حدیث طبی از امام علی ع

#چهل‌حدیث‌در‌حوزه‌سلامتی‌از‌امام‌علی (علیه السلام)

۱- #آب
از ایستاده آب خوردن در شب بپرهیزید که باعث دردی می‌شود که درمان نداشته باشد.

۲- #آب‌_باران
آب باران بنوشید که بدن را پاکیزه نموده و بیماری‌ها را دفع نماید.

۳- #آب_سرد
تطهیر با آب سرد بواسیر را قطع می‌کند.

۴- #آفتاب
اگر خواستید در آفتاب بنشینید پشت به آن بنشینید، زیرا آفتاب بیماری درون را ظاهر می‌سازد.

۵- #آویشن
آویشن پرزهای معده را تقویت کرده و سالم نگه می‌دارد.

۶- #ادرار
بول کردن در حمام باعث فقر و پریشانی است.

۷- #اسپند
ریشه‌ی اسپند شادی آور و در ساقه و برگ آن درمان هفتاد و دو بیماری وجود دارد .

۸- #اشک
خوردن عدس دل را نازک می‌کند و اشک را جاری می‌سازد.(در جامعه امروز به دلیل وجود افسردگی ممنوع میباشد)

۹- #اعصاب
خوردن به قلب را قوت بخشد و معده را پاکیزه نماید و اعصاب را خوانا سازد و ترس را از دل می‌زداید.

۱۰- #انار
به کودکان خود انار دهید تا زودتر به سخن آیند.

۱۱- #انجیر
خوردن انجیر انسدادها را نرم می‌کند و برای باد قولنج مفید است , در روز از آن بسیار، ولی در شب اندک بخورید.

۱۲- #شستن_لباس
شستن لباس غم و اندوه را می‌زداید.

۱۳- #انگور
انگور هم قاتق است و هم میوه و هم غذا و هم شیرینی است.

۱۴- #بادرنجبویه
بادرنجبویه سدّه را می‌گشاید و اشتهای به غذا آورد و سل را برطرف سازد و به هضم غذا کمک کند.

۱۵- #بخور_کردن
بخور کردن موجب سلامتی سر از بیماری است و بدن را از درون پاک می‌کند و انواع بیماری سر را از بین می‌برد.

۱۶- #حجامت
حجامت ،بدن را سالم و خرد را استوار می‌سازد.

۱۷- #بلغم

ریشه‌ی ترب بلغم را قطع و غذا را هضم نماید.

۱۸- #بنفشه
حرارت تب را به بنفشه و آب خنک بشکنید که گرمای آن از گرمای جهنم است.

۱۹- #بوی_دهان

جویدن کندر دندان‌ها را محکم و بلغم را دفع می‌کند و بوی دهان را از بین می‌برد .

۲۰- #به
خوردن به قلب ضعیف را تقویت می‌نماید و معده را پاک و دل را قوی و ترسو را شجاع و کودک در رحم را زیبا می‌سازد.

۲۱- #بهداشت_فردی
امیر مؤمنان دستمالی داشت که
پس از وضو ساختن روی خود را بدان خشک می‌کرد سپس آن را به میخی می‌آویخت و کسی جز او به آن دست نمیزد.

۲۲- #بیماری
خوراکت را کم کن تا بیماری‌ات کم شود.

۲۳- #بینی
روغن بنفشه در بینی بچکانید که حضرت رسول (ص) فرمودند: اگر مردم فواید این روغن را بدانند آن را سر می‌کشیدند.

۲۴- #پرخوری
پرخوری بدن را بدبو کند و از زیرکی جلوگیری کند.

۲۵- #پرندگان
از خوردن پرندگانی که سنگ‌دان و چینه‌دان و خار پا ندارند و پرندگانی که سلاحشان ناخنشان می‌باشد بپرهیزید.

۲۶- #پوست
استعمال نوره (جهت زدایش موی زاید) پوست بدن را پاکیزه و منافذ آن را باز می‌کند.

۲۷- #پیری
چهار چیز موجب پیری زودرس می‌گردند: خوردن گوشت مانده و نشستن در جای نمناک و از پله‌ها بسیار بالا و پایین رفتن و با پیرزن نزدیکی نمودن یک مرد جوان.

۲۸- #تب
عناب تب را برطرف می‌سازد.

۲۹- #تند_خویی
کسی که دوست دارد کمتر خشمگین گردد از گوشت دراج بخورد.

۳۰- #چاشت
هر که خواهد عمرش طولانی باشد چاشت را بامداد بخورد.

۳۱- #چشم
دست شستن پیش از غذا خوردن و بعد از آن چشم را جلا می‌دهد.

۳۲- #حسد
حسد دل را بیمار نموده و اندوه شدید آورد.

۳۳- #ختنه

در ختنه کردن فرزندانتان شتاب کنید که برایشان پاک تر است.

۳۴- #خرما
خرما بخورید که در آن درمان دردها است.

۳۵- #خطمی
شستن سر با خطمی چرک ها را می‌زداید و جانوران موجود در آن را نابود می‌کند.

۳۶- #خواب
پرخوری و بسیار خوابیدن بدن را تباه سازد و زیان به بار آورد.

۳۷- #خوره
در حمام آجر و سفال بر پای خود نسایید که مورث خوره است.

۳۸- #دارو
نوشیدن دارو برای بدن مانند صابون است برای لباس , آن را تمیز می‌نماید ولی کهنه‌اش نیز می‌کند.

۳۹- #شانه_کردن
ایستاده شانه کردن باعث فقر و پریشانی می‌گردد.

 ۴۰- #کفش
نیکو انتخاب نمودن کفش به سلامتی بدن و نیز به طهارت در نماز کمک می‌کند

نظر بدهید