شامپو خانگی بسازید

شامپو خانگی بسازید

شامپو خانگی بسازید

سه قاشق غذاخوری پودر گل‌ختمی را دریک لیوان آب به مدت ۵ دقیقه بجوشانید تا لعابدارشود، سپس آن را از صافی گذرانده ولعاب حاصل را مانند شامپوبه سر بمالید.

آدرس کانال استاد:

tebsonat@

نظر بدهید