درمان خارش واژن

درمان خارش واژن

درمان خارش واژن

برای درمان خارش واژن یک لیوان سرکه خانگی را در چهار لیتر آب جوشیده ولرم و داخل تشت ریخته و ۲۰ دقیقه داخل تشت بنشینید.به مدت هفت روز ادامه دهید.
و مزاج خود را اصلاح کنید

@tebsonat

نظر بدهید