درمان درد کتف (آرتروز کتف)

درمان درد کتف (آرتروز کتف)

درمان درد کتف (آرتروز کتف)1- روغن بادام تلخ روی کتف 40 شب

2- حجامت گرم کتف 7 مرحله

3- سپس حجامت عام

اگر آرتروز شدید باشد که قادر به حرکت نباشد (اصطلاحاً شانه ی یخ زده):

درمان های بالا به علاوه ی تعریق

تعریق را در درمان بیماری های سرد جدی بگیرید.
راه تعریق صنعتی فوری سونای بخار است ولی بعد سونا در داخل آب سرد نروید.

نظر بدهید