چاقی

چاقی

موارد زیر از علل چاقی در افراد است علاوه بر مورد فوق که گفتم:

. بعضی افراد از شدت صفرای بالا چاق میشوند.به طوری که سوزش صفراوی باعث جذب رطوبت در بدن میشود.مثل تاول که در اثر سوزش سوختن رطوبت جمعع میکند. که این افراد درمان متفاوتی دارند و باید از صفرابرها استفاده کنند.

. بعضی افراد از سودای بادی چاق میشوند که باد رو در چاقی با لمس حس میکنید این افراد باید با داروهایی که باد عروق رو از بین میبرد لاغر کنند.

. بعضی از افراد هم ترکیب دو نوع چاقی بلغمی و سوداوی رو داند که هردو درمان رو لازم دارند.


توصیه میکنم تمام افرادی که چاقی بلغمی دارند و سرمایی هستند برای لاغری حتما روزانه تحرک کافی داشته باید تا تعریق کنید .در این صورت حتما لاغر میشوید بهه شرط اینکه در کنار این ورزش تغذیه خودتون رو هم اصلاح کنید.

 

نظر بدهید