مصرف پنیر و گردو باهم

مصرف پنیر و گردو باهم

امام صادق عليه السلام:
پنير و گردو اگر با هم مصرف شوند در هر كدام از آن دو شفا است و اگر به تنهايى خورده شوند در هر يك درد است.

نظر بدهید