درمان گرگرفتگی

درمان گرگرفتگی

برای درمان گرگرفتگی یائسگی چه کار باید کرد؟

 در افراد ضعیف و سرد، عرق یا جوشانده رازیانه،مریم گلی،پنج انگشت،همیشه بهار ،گل ختمی و بابونه با عسل .در اکثر افراد رازیانه به تنهایی درمان است و در افراد قوی، حجامت عام درمان کننده خواهد بود.

نظر بدهید