آموزش مزاج شناسی

آموزش مزاج شناسی

آموزش مزاج شناسی مناسب برای

مدیران

روانشناسان

روانپزشکان

پدران

مادران

دانشجویان

سلامت و پزشکی

جامعه شناسان 

و تمام اقشار مختلف جامعه میباشد و حتی الزامی که در مورد چرایی آن مفصل صحبت کرده ام و اگر هر کس مزاج شناسی را بیاموزد میتواند در پیشبرد اهداف خود چند برابر رشد بیشتر و آرامش بیشتری داشته باشد که در مورد آن در کلاس ها مفصل تر توضیح خواهم داد.

نظر بدهید