درمان قطعی زودانزالی

درمان قطعی زودانزالی

مراحل درمان از جمله اصلاح مزاجی که در فرد غلبه پیداکرده است.زیرا غلبه اخلاط مستقیما میتواند سیستم جنسی را تحت تاثیر قرار دهد.

درکنار اصلاح مزاج کپسول مکمل تقویتی زودانزالی را کاملا درمان میکند.

نظر بدهید