کیست کلیه

کیست کلیه

درمان کیست کلیه در طب سنتی :

دوسین با نیم واحد سرکه

روغن مالی سیاهدانه

در درمان کیست کلیه ای که باعث ایجاد فشارخون شده باید از داروهای سنگ کلیه هم استفاده کنیم+آبگوشت خربزه

مابقی روشهای درمانی درصورت نیاز بسته به تشخیص متخصص طب سنتی دارد....

نظر بدهید