التهابات خوشخیم پروستات

التهابات خوشخیم پروستات

درمان آن :

خربزه رسیده 3 تا 5 قاچ با پوست هر ساعت یکی

دوسین

تجویز گیاه دارویی بر اساس تشخیص متخصص مربوطه و براساس تشخیص زالودرمانی هم انجام میشود

نظر بدهید