عفونت شدید چشم

عفونت شدید چشم

درمان:

روغن مالی ملاج سر هر شب با کنجد یا سیاهدانه

چکاندن شبی یک قطره عسل داخل چشم که معمولا در سه شب درمان میشود.برای 30 ثانیه سوزش دارد نگران نباشید.

بعد دو هفته شستشوی چشم با عرق رازیانه 7 الی 14 شب

نظر بدهید