عفونت کلیه خانم باردار

عفونت کلیه خانم باردار

نسخه استاد عبداللهی جهت درمان این بیماری ترکیب زیر به صورت جوشانده میباشد:

 

تخم جارو 1قاشق +نعنا 1قاشق جوشانده و مدتی دم بکشد.هر 8 ساعت با عسل میل شود

و کلیه ها را هر شب و صبح با روغن سیاهدامنه چرب کنید.

نظر بدهید