آب مروارید

آب مروارید

 درطب سنتی برای اکثر بیماریهایی که امروزه جراحی می شوند درمان بدون جراحی دارد.آب مروارید هم جزو همین بیماریهاست که قابل درمان است.درمان به شرح زیر میباشد:

1: یک قاشق رازیانه نکوبیده را بجوشانید به مدت 15 دقیقه .سپس چشم را با آب آن بشویید 40 شب.

2:شبی یک قطره آب لیموی تازه داخل چشم بچکانید.40 شب

3:بعد از 40 روز شبی یک قطره عسل داخل چشم بچکانید

4:حجامت ماستوئید.دوهفته بعد حجامت تمپرال. با نظر متخصص هردو هفته حجامت تکرار میشود تا درمان

در صورت نیاز دوره تکرار شود...

نظر بدهید