گر گرفتگی زنان

گر گرفتگی زنان

یک دمنوش خوب جهت کنترل گرگرفتگی :

 

پنج انگشت+رازیانه+بومادران+گل ختمی+مریم گلی+کاسنی+بابونه+همیشه بهار+استخدوس

روزی دو تا سه مرتبه جوشانده میل شود

و حجامت عام

نظر بدهید