سردردهای میگرنی

سردردهای میگرنی

سردرد میگرنی را استاد عبداللهی به روش زیر درمان میکنند:

 

1:اصلاح تغذیه

2:داروی اصلاح کارکرد معده و کبد

3:حجامت عام،حجامت سر یا حجامت ماستوئید

4:زالودرمانی ماستوئید

نظر بدهید