درمان موفقیت آمیز دیابت نوع 1 و 2

درمان موفقیت آمیز دیابت نوع 1 و 2

با عرض سلام استاد عبداللهی فوق تخصص گیاه درمانی طب شرقی در زمینه دیابت تحقیقات و تجربیات زیادی داشته اند که خوشبختانه آخرین شیوه درمانی که انجام دادند موفقیت آمیز بوده و بیماران دیابتی از هر دو نوع درمان شده اند. در صورت تکمیل دوره درمان ، پس از مصرف مدت کوتاهی داروی گیاهی ، داروی شیمیایی قطع شده و پس از مدتی دیگر داروی گیاهی هم قطع میشود و بدون نیاز به دارو بدن به صورت طبیعی انسولین مناسب را تولید و آزاد میکند. استاد عبداللهی گفت : این بیماری در تمام دنیا ذهن تمام پزشکان را به خود جلب کرده و با تمام امکانات پیشرفته و تحقیقات گسترده ای که محققان بی شماری انجام داده اند هچنان ناکام مانده اند زیرا از دستوراتی که آفریننده کل هستی (خداوند) فرموده اند پیروی نکردند و گفتند هرچه در قرآن آمده و هرچه در روایات آمده مربوط به 1400 سال پیش است و هرچه حکمای طب سنتی هچون ابن سینا و رازی و... گفته اند منسوخ شده و آن طب 7000 ساله را منسوخ شده میدانند !!!!! در صورتی که خداوند میفرماید ما هر دردی را دادیم درمان آن را هم در طبیعت و در محل زنگی شما قرار دادیم. پس هر دردی خداوند داده درمان آن در طبیعت و در اطراف خود ما قرار دارد. با آرزوی درمان تمام بیماری ها خصوصا بیماران دیابتی عزیز که زندگی سختی در مراحل پیشرفته دارند...

نظر بدهید