صاحب اجرای روشهای نوین آموزش طب سنتی به گونه ای که درک مطلب در این شیوه بسیار بالا میرود.شیوه آموزشی استاد عبداللهی روش( نانوآ )نام دارد و در کوتاه ترین زمان دانشجو میتواند در این علم حرفه ای شود

کانال: ostadabdolahi@

در این شیوه طوری آموزش ها انجام میشود که دیگر برای دانشجو کلاس خسته کننده نباشد و سعی شده از جلسات کارگاهی بیشتر استفاده شود بجای تئوری.چرا که ما معتقدیم طب را در عمل میشود آموخت و تئوری کوچکترین بخش آموزش این علم شریف است.

 

تا به امروز اکثر آموزش ها به گونه ای انجام شده که بسیار کسالت بار و طولانی بوده و مدتها فرد برای آموزش باید صرف میکرد و بعد از اون تازه باید وارد عمل میشد وزمان زیادی صرف تمرین عملی میکرد و در این راه قائدتا خطاهای زیادی پیش میامد تا به تجربه آموزشهای تئوری رادرک کنند.این روش از نظر استاد عبداللهی کاملا منسوخ و رد میشود.ایشان شیوه ای نوین را طراحی کردند در طب سنتی که با سرعت زیاد و بسیار کاربردی و همجنین بدون خستگی میتوانیم طب را بیاموزیم.

خدمات