توضیحی مختصر در مورد نحوه تشخیص بیماری در طب سنتی

بازدید : 5432   |      

تجربه و تحقیق

در طب سنتی از قدیم بجای عکس و سنوگرافی و... از علامت شناسی به روش های مختلفی استفاده می شده و در حال حاضر هم استفاده میشود که مزایای بسیاری نسبت به روشهای تشخیصی امروزه دارد. تشخیص بیماریها از طریق عنبیه و صلبیه چشم که بسیار جالب ،دقیق و شیرین و کم هزینه میباشد.پس از کشفیات ابن سینا در مورد اینکه در هر قسمت از بدن مشکل یا بیماری بوجود بیاید در قسمت مربوط به آن عضو در عنبیه خود را نشان میدهد ، مدتها کسی به این نظریه توجهی نکرد تا زمانی که پس از چند ده روزی ناخون جغدی در پای کودکی فرو میرود و یکی از پزشکان مجبور به قطع ناخون جغد میشود و با صحنه عجیبی روبرو شد.پس از قطع ناخون بلافاصله لکه تیره ای در قسمتی از عنبیه جغد پدید آمد و این مسئله را با همکاران خود مطرح میکند که همین امر باعث میشود که تحقیقات این سینا از سر گرفته شد و عنبیه شناسی به شکل پیرفته امروزی خود در آمده و میتوتن حتی خیلی قبل تر از آن که فرد از بیماری خود مطلع شود یا حتی قبل از اینکه در آزمایش ها بیماری را نشان دهد در عنبیه متوجه آن شد. روش های دیگر تشخیص از جمله نبض که بسیار قوی و ارزشمند است وریشه و علت بوجود آمدن بیماری را به خوبی مشخص میکند ، مزاج شناسی و علامت شناسی که این روش ها هم بسیار قوی و شیرین هستند ،قاروره شناسی (ادرار شناسی) که یکی از قوی ترین روش های تشخیص در قدیم بوده که امروزه کمتر استفاده میشود اما هنوز در پاکستان و هندوستان انجام میشود. اینها مشهورترین و قوی ترین شیوه های تشخیص هستند که با مجموع اینها تشخیص بیماری بسیار ساده و دقیق است به طوری که حتی بیماران بسیاری مراجعه میکنند به طب سنتی که در آزمایشاتشان و وجود ناراحتی در بدن هیچچیزی نشان داده نشده و طب نوین از تشخیص بیماری عاجز مانده است که با استفاده از شیوه های فوق به راحتی و بدن نیاز به آزمایش علت درد و بیماری فرد مشخص میشود.